Leczenie zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości są to trwałe cechy charakterologiczne, utrwalone wzorce postępowania, zachowania i sposoby reakcji na pewne wydarzenia, które w pewien sposób odbiegają od społecznych oczekiwań. Nie są to więc chwilowe odczucia czy kryzysy, które pojawiają się i mogą przeminąć, ale stanowią one stały element osobowości, który może utrudniać codzienne funkcjonowanie lub sprawiać problemy w pewnych obszarach życia.

Widoczne jest to w odmiennym funkcjonowaniu oraz w jakości relacji nawiązywanych z innymi ludźmi. Osoby z zaburzeniem osobowości doświadczają trudności w każdym obszarze życia (rodzinnym, towarzyskim, zawodowym itp.), czego konsekwencją jest odczuwanie cierpienia. Jednakże utrwalone cechy osobowości mogą ulegać modyfikacji, a jednym z czynników mających wpływ na ich zmianę jest fachowa psychoterapia.

Pewne wzorce zachowań, krzywdzący sposób odbierania rzeczywistości, negatywne reakcje i trudności w relacjach można zmienić i poprawić dzięki regularnej pracy z psychoterapeutą. Jeśli zauważasz lub słyszysz, że Twoje reakcje, zachowania i sposób odbioru pewnych zdarzeń odbiega od społecznych wzorców, co doprowadza Cię do cierpienia i sprawia trudności, skontaktuj się ze mną.

Usługa Czas trwania Cena
Konsultacja psychologiczna indywidualna 60 min. 200 zł.
Psychoterapia indywidualna 50 min. 180 zł.

Konsultacja psychologiczna indywidualna online 60 min. 220 zł.
Psychoterapia indywidualna online 50 min. 200 zł.
O mnie

Moja praca jest moją pasją. Towarzyszę swoim pacjentom w całym procesie pracy nad sobą i odzyskiwania poczucia kontroli nad swoim życiem.

Adres

Al. Jana Chrystiana Szucha 2/4 lok. 45
00-582 Warszawa