Leczenie zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości są to trwałe cechy charakterologiczne, utrwalone wzorce postępowania, zachowania i sposoby reakcji na pewne wydarzenia, które w pewien sposób odbiegają od społecznych oczekiwań. Nie są to więc chwilowe odczucia czy kryzysy, które pojawiają się i mogą przeminąć, ale stanowią one stały element osobowości, który może utrudniać codzienne funkcjonowanie lub sprawiać problemy w pewnych obszarach życia.

Widoczne jest to w odmiennym funkcjonowaniu oraz w jakości relacji nawiązywanych z innymi ludźmi. Osoby z zaburzeniem osobowości doświadczają trudności w każdym obszarze życia (rodzinnym, towarzyskim, zawodowym itp.), czego konsekwencją jest odczuwanie cierpienia. Jednakże utrwalone cechy osobowości mogą ulegać modyfikacji, a jednym z czynników mających wpływ na ich zmianę jest fachowa psychoterapia.

Pewne wzorce zachowań, krzywdzący sposób odbierania rzeczywistości, negatywne reakcje i trudności w relacjach można zmienić i poprawić dzięki regularnej pracy z psychoterapeutą. Jeśli zauważasz lub słyszysz, że Twoje reakcje, zachowania i sposób odbioru pewnych zdarzeń odbiega od społecznych wzorców, co doprowadza Cię do cierpienia i sprawia trudności, skontaktuj się ze mną.

Chcesz poznać cennik?

O mnie

Moja praca jest moją pasją. Towarzyszę swoim pacjentom w całym procesie pracy nad sobą i odzyskiwania poczucia kontroli nad swoim życiem.

Adres

Al. Jana Chrystiana Szucha 2/4 lok. 45
00-582 Warszawa