Psychoterapia

Psychoterapię traktuję jak spotkanie, które pozwala drugiej osobie lepiej zrozumieć siebie, dotrzeć do istoty problemu i poradzić sobie z nim.

Każdy z nas wyposażony jest w zestaw cech i z wiekiem nabywa umiejętności, które pozwalają mu dobrze funkcjonować w życiu oraz stawiać czoło przeciwnościom. Jednak zdarzają się takie sytuacje, które przytłaczają i często przerastają możliwości radzenia sobie z nimi. Wtedy naturalnie szukamy pomocy u innych: przyjaciół, rodziny, nawet obcej osoby. Rozmowa z drugim człowiekiem działa terapeutycznie. Psychoterapia jest właśnie rozmową, jednak zupełnie inną, niż ta prowadzona z przyjacielem czy kimś z rodziny.

Psychoterapia jest procesem, który służy rozpoznaniu i nazwaniu problemów, a w efekcie poprawie stanu psychicznego. Psychoterapia pozwala spojrzeć na trudności z innej perspektywy i odnaleźć ich prawdziwe źródło. Dzięki terapii pacjent zmienia swoje negatywne postawy, błędne lub krzywdzące przekonania, nieadekwatne wartościowanie zdarzeń, wzorce reakcji emocjonalnych i zachowania oraz wyuczone, niewłaściwe nawyki.

W trakcie psychoterapii rozwijają się w nim umiejętności społeczne i nabywa on kompetencji komunikacyjnych. Często dopiero podczas terapii pacjent uczy się rozpoznawać, nazywać i wyrażać swoje emocje. Pozwala sobie na strach, złość czy smutek, których dotychczas do siebie nie dopuszczał. Na nowo buduje poczucie własnej wartości, uczy się samoakceptacji, odnajduje sens i czuje spełnienie. Zaczyna w pełni korzystać z życia i cieszyć się nim.

Psychoterapeuta towarzyszy pacjentowi w całym procesie, prowadzi go i wspiera. Zwraca uwagę na dotychczas niedostrzegane lub pomijane fakty, zadaje istotne pytania i dostarcza pacjentom narzędzi do radzenia sobie z trudnościami. Nie mówi, jak postąpić w określonych sytuacjach życiowych, nie doradza. Nie wskazuje też gotowych rozwiązań. Pomaga pacjentowi samodzielnie podejmować decyzje, budując w nim wewnętrzną siłę, która pomaga w przejęciu odpowiedzialności za swoje wybory życiowe.

O mnie

Moja praca jest moją pasją. Towarzyszę swoim pacjentom w całym procesie pracy nad sobą i odzyskiwania poczucia kontroli nad swoim życiem.

Adres

Al. Jana Chrystiana Szucha 2/4 lok. 45
00-582 Warszawa