Marzena Rusanowska

Psycholog, Psychoterapeuta, Trener, Naukowiec

DR MARZENA RUSANOWSKA

Psycholog, Psychoterapeuta, Trener, Naukowiec

Dr Marzena Rusanowska specjalizuje się w psychoterapii integratywnej i w szkoleniach bazowanych na najnowszych doniesieniach naukowych.

Marzena ma doświadczenie w zakresie zarządzania projektami naukowymi oraz aplikowania o finansowanie badań naukowych. Jest autorką oraz głównym kierownikiem kilku projektów naukowych o międzynarodowym zakresie, a także członkiem zespołu w innych projektach naukowych. Marzena jest również współedytorką branżowego pisma z zakresu psychoterapii: International Journal of Psychotherapy.

Marzena prezentowała wyniki swoich badań podczas kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji naukowych na całym świecie. Jest również współautorką 10 publikacji naukowych w międzynarodowych specjalistycznych pismach dotyczących psychologii.

Doświadczenie Zawodowe:

Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk – od 2016
Uniwersytet w Oxfordzie, 2017-2020 – 3-letnia współpraca w zakresie realizacji grantu naukowego: „Homogeniczność depresji – czy depresja to jedno zaburzenie?” finansowanego przez MNiSW
College of William and Mary, Williamsburg, VA, USA,
Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, CA, USA
Uniwersytet w Akureyri, Islandia
Uniwersyetet w Oslo, Norwegia
Uniwersytet w Roehampton, Londyn, UK

Zakres Specjalizacji

  • Terapia indywidualna osób dorosłych;
  • Terapia par;
  • Szkolenia z zakresu psychopatologii oraz umiejętności miękkich;
  • Badania naukowe.

Kwalifikacje

Edukacja

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej,w Krakowie, 2014 – 4-letnie szkolenie do zawodu psychoterapeuty
ODiTK, 2009 – roczny kurs trenerski

Uniwersytet Jagielloński
Doktorat z zakresu nauk społecznych, specjalizacja: psychologia, 2017
Magister psychologii, 2009
Magister Filologii Angielskiej, 2010

Uprawnienia zawodowe

Psycholog, Psychoterapeuta
Filolog Angielski
Trener szkoleń

Języki

Polski
Angielski

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, trenerem szkoleniowym oraz naukowcem. Moją pasją jest łączenie efektów pracy naukowej własnej, jak i zespołów naukowych z całego świata z praktycznym przełożeniem tej wiedzy na pracę terapeutyczną z indywidualnym człowiekiem oraz pracę szkoleniową z grupami. Podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń oraz pracy terapeutycznej z zaangażowaniem i pasją pokazuję, jak nauka przekłada się na nasze codzienne życie i lepsze funkcjonowanie w skomplikowanym świecie.

Jako terapeutka pracuję w nurcie psychoterapii integratywnej. Moje doświadczenie naukowe w zakresie psychologii klinicznej pozwala mi na dokładne rozumienie zaburzeń emocjonalnych oraz na stosowanie wielorakich metod i technik pracy z ludźmi. Podstawą mojej pracy z człowiekiem jest rodzinna praca systemowa, umiejscowienie problemów jednej osoby w kontekście rodziny, praca krótkoterminowa, elementy pracy psychodynamicznej, praca z uważnością Mindfullness, elementy pracy poznawczo-behawioralnej oraz głęboka praca w stanie transu mająca na celu dojście do pierwotnych uczuć człowieka, oraz umożliwiająca osiągnięcie stanu głębokiego relaksu oraz ukojenia. Pracuję z indywidualnym pacjentem, z parami oraz z całą rodziną.
Kwalifikacje psychologa uzyskałam podczas studiów magisterskich i doktorskich z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a kwalifikacje psychoterapeuty zdobyłam szkoląc się w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

W pracy naukowej zajmuję się badaniem sposobu funkcjonowania osób z zaburzeniami emocjonalnymi, np. osób w depresji. Swoje doświadczenie pracy terapeutycznej oraz prowadzenia badań naukowych zbierałam podczas pracy i staży naukowych w wybitnych ośrodkach naukowych takich jak: Uniwersytet Jagielloński, gdzie robiłam doktorat z psychologii klinicznej; Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley w USA, gdzie uczyłam się terapii poznawczo-behawioralnej i prowadzenia badań naukowych; College of William and Mary w Williambsurgu, gdzie współpracowałam w ramach badań naukowych nad depresją i finalizacją doktoratu; Uniwersytet W Oxfordzie, gdzie pracowałam nad projektami naukowymi dotyczącymi diagnostyki zaburzeń emocjonalnych, zwłaszcza depresji. Odbywałam również staże naukowe na Uniwersytecie w Akureyri na Islandii, na Uniwersytecie w Oslo w Norwegii oraz Uniwersytecie w Roahampton w Londynie. Obecnie pracuję w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie zajmuję się badaniem zaburzeń emocjonalnych oraz powrotem człowieka do pełni swojego funkcjonowania.

Z zamiłowania jestem podróżniczką. Uwielbiam poznawać różne zakątki świata zarówno z plecakiem na plecach jeżdżąc do krajów równikowych Azji Wschodniej takich jak Kambodża, Tajlandia, Laos, Malezja, Indonezja czy krajów Ameryki Łacińskiej, jak Meksyk. Uwielbiam również kraje basenu morza śródziemnego, gdzie z radością uprawiam sporty zimowe i letnie i fascynuję się stylem nadmorskiego życia i jego kulturą. Moja praca naukowa daje mi również niespotykaną możliwość uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych na całym świecie, dzięki którym poznaję zarówno inne zespoły zajmujące się nauką, jak i kulturę krajów, gdzie odbywają się konferencje, takich jak Japonia czy USA.